kazimierz wierzyński
800px-Olympic_flag.svg
Tomasz Kawczyński | 24 lipiec, 2016, 20:47
Baron Pierre de Coubertin – wskrzesiciel idei olimpijskiej i twórca nowożytnych igrzysk – uważał, że równolegle z rywalizacją sportową powinny odbywać się konkursy sztuki, a medale należy przyznawać w literaturze, muzyce, architekturze, malarstwie czy rzeźbie. Pomysł ten funkcjonował od 1912 do 1948 roku. Na polu artystycznym rywalizowali również polscy twórcy, zdobywając łącznie osiem medali.
slide9
Albert Duzinkiewicz | 22 maj, 2016, 19:10
Klasyfikacje olimpijskie to bardzo fascynująca przestrzeń. Czy Azjaci prowadzą w klasyfikacji dyscyplin pochodzących z Azji? Jak układa się ranking medali w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca? Kto wygrywa w tabeli wszystkich sportów walki, czyli w czymś w rodzaju olimpijskiego MMA? Co okazałoby się, gdyby ograniczyć listę dyscyplin do tych, które starożytni Grecy oglądali w Olimpii? Na pewno wkrótce tym się zajmę.