laur olimpijski
slide9
Albert Duzinkiewicz | 22 maj, 2016, 19:10
Klasyfikacje olimpijskie to bardzo fascynująca przestrzeń. Czy Azjaci prowadzą w klasyfikacji dyscyplin pochodzących z Azji? Jak układa się ranking medali w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca? Kto wygrywa w tabeli wszystkich sportów walki, czyli w czymś w rodzaju olimpijskiego MMA? Co okazałoby się, gdyby ograniczyć listę dyscyplin do tych, które starożytni Grecy oglądali w Olimpii? Na pewno wkrótce tym się zajmę.